web analytics

Uslovi i pravila korišćenja Internet portala Mita

Uslovi i pravila korišćenja Internet portala Mita

Uslovi i pravila korišćenja Internet portala Mita mita.in.rs  mita.in.rs/radio

Internet portal Mita mita.in.rs  mita.in.rs/radio (u daljem tekstu Internet portal Mita)

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta podleže ovim uslovima i pravilima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem ovog sajta, prihvatate bez ograničenja ove uslove i pravila korišćenja.

Internet portal Mita u ponudi ima besplatan raznorazni sadržaj koji može predstavljati njegovo vlasništvo i/ili raznovrsan sadržaj koji je preuzet sa drugih veb-sajtova, a veb-sajt sa kojeg je sadržaj preuzet biće naveden kao izvor.

Uslovi korišćenja

Internet portalu Mita mogu pristupiti svi korisnici, bez registracije, potpuno besplatno i pristupati celokupnom sadržaju.

Internet portalu Mita se mora pristupati sa uključenim JavaScript-om, u suprotnom Internet portal Mita ne snosi bilo kakvu odgovornost!

Internet portalu Mita se ne sme pristupati preko AMP verzije istog, u suprotnom Internet portal Mita ne snosi bilo kakvu odgovornost!

Obaveštenje o cookies

Internet portal Mita koristi cookies

Vlasništvo sadržaja

Internet portal Mita zadržava sva prava vezano za svoj sadržaj na ovom veb-sajtu.

Odstupanje od uslova korišćenja

Pojedini članovi uslova i pravila korišćenja i/ili politike privatnosti mogu odstupati od uslova i pravila korišćenja, s tim što će Internet portal Mita isto naglasiti.

Lični podaci korisnika Internet portala Mita

Internet portal Mita ne uzima lične podatke posetioca, niti je potrebna i/ili moguća registracija korisnika.

Ukoliko se preko kontakt forme na Internet portalu Mita pošalje poruka, lični podaci osobe koje nas je kontaktirala ostaju na raspolaganju samo Internet portalu Mita, niti će iste Internet portal Mita zloupotrebiti i/ili prodati/dati trećoj strani. Ali, postoji izuzetak. Ukoliko se preko kontakt forme pošalje poruka vređajuđeg sadržaja može biti upotrebljena u svrhe dokaza u krivičnoj prijavi i/ili ukoliko nadležni organ zatraži podatke osobe koja je kontaktirala portal iz bilo kog razloga.

Internet veza ka veb-sajtovima treće strane

Internet portla Mita može postaviti internet veze koje vode ka veb-sajtovima treće strane.

Ukoliko posetilac ode na navedenu internet vezu sam snosi odgovornost za bilo šta da se na toj internet vezi desi. Isto se odnosi i ukoliko Internet portal Mita postavi isečak sa neke druge veb-stranice u vidu inframe coda.

Internet portal Mita ne može biti odgovoran za veb-sajtove kojima ne upravlja.

Tačnost i izvor podataka

Svi podaci na Internet portalu Mita u vreme objavljivanja bili su u skladu sa podacima dobijenim od osnovnih izvora informacija. Zbog izrazitog vremenskog razmaka između datuma prikupljanja podataka i objavljivanja na Internet portalu Mita, on ne garantuje za tačnost bilo kog podatka niti se može smatrati odgovornom za njihovu aktuelnost, kompletnost ili zakonitost u trenutku korišćenja internet stranice.

Izmena uslova korišćenja

Internet portal Mita ima pravo, da bez ikakve najave, izmeni uslove i pravila korišćenja.

Internet portal Mita nije dužan nikome pojedinačno da govori šta je tačno izmenjeno u politici privatnosti i/ili uslovima i pravilima korišćenja.

Reklame

Reklamama na Internet portalu Mita upravlja Google AdSense & Google Ads

Zabranjeno i/ili nezakonito korišćenje

Prihvatanjem uslova za korišćenje Internet portala Mita potvrđujete da nećete upotrebljavati navedeni portal u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno da se koristite ovim stranicama na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio i narušio, te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

Izuzeće od odgovornosti

Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje Internet portala Mita mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. Internet portal Mita može unapređivati i/ili menjati veb-stranicu u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na veb-stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka. Internet portal Mita ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

Izmene vrši administrator sajta bez prethodne najave!

Ukidanje pristupa veb-sajtu

Internet portal Mita zadržava pravo da nekome blokira IP adresu i na taj način mu ukine pristup.

Ukoliko posetilac smatra da je zbog ovoga oštećen, može se obratiti elektronskim putem na adresu [email protected]

Datum poslednjih izmena: 14.1.2023.

Uslovi korišćenja stupaju na snagu na datum poslednjih izmena istih